Na rynku ubezpieczeń jest mnóstwo produktów oferujących pomoc w różnych przypadkach. Jak wynika jednak z VII Ogólnopolskiego Badania Assistance panie w razie jakichkolwiek awarii dzwonią do swoich partnerów zamiast na numer alarmowy ubezpieczyciela.

Badanie wykazało, że najbardziej przydatną usługą dla kobiet jest ubezpieczenie medyczne, którego chęć wykupienia za dodatkową opłatą zadeklarowało 46% pań. Na drugim miejscu znalazł się assistance samochodowy przydaje się (41%), następnie pomoc w domu (32%) i assistance podróżny (15%).

Kobiety w odpowiedzi na pytanie: z czyjej pomocy korzystają w razie nagłej awarii auta-deklarują, że niemal co druga z nich (43%) dzwoni do swojego małżonka lub partnera. Z usług firm assistance korzysta 38% kobiet, natomiast co czwarta Pani dzwoni do innych członków rodziny, a 11% udaje się do serwisu samochodowego lub zakładu naprawczego. Panie w 13% korzystają z pomocy znajomych, ale też samodzielnie próbują usunąć usterkę (5%). Bezpośrednio do pomocy drogowej dzwoni tylko 8% ankietowanych Pań, a 2% korzysta ze wsparcia sąsiedzkiego.

Zupełnie inaczej jest w sytuacji, kiedy to Panom przytrafi się jakaś awaria. Panowie w 44% korzystają w razie problemów z autem z usług assistance. Z pomocy znajomych korzysta 24% mężczyzn, a samodzielnej naprawy samochodu podejmuje się 26% Panów.

Usterki i awarie zdarzają się również w domu. I tu podobnie Panie w zdecydowanej większości (59%) proszą o pomoc małżonka/partnera, lub specjalistę od napraw (28%). Z pomocy innych członków rodziny lub znajomych korzysta 10% Pań. Tylko 4% kobiet usuwa usterki samodzielnie. Panie częściej niż w latach poprzednich korzystają z pomocy assistance domowego, wykorzystuje je 13% badanych kobiet.

Jak podkreśla Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska: „Chcielibyśmy zachęcić Panie do korzystania z usług assistance i tym samym do oszczędzania swoich partnerów czy małżonków. Dajmy Panom odpocząć, a problemami niech zajmą się fachowcy, którzy nie tylko profesjonalnie usuną usterkę, ale też nigdy nam tej pomocy nie wypomną”.

Źródło: www.europ-assistance.pl