Prawo stanowi, że za brak odpowiednich uprawnień do kierowania możemy dostać mandat w wysokości do 500 zł. Wysokość kary jest jednak „bardzo niska” z sankcjami jakie nakładane są brak polisy OC.  

Bez aktualnej polisy nie wyjeżdżaj na drogę

Bezwzględnie musisz pamiętać o terminie ważności Twojego ubezpieczenia. Polisa OC zawierana jest najczęściej na okres jednego roku ( chyba, że posiadamy OC krótkoterminowe). Dla samochodów osobowych przyłapanie z nieważną polisą nie dłużej niż 3 dni wiążę się z karą w wysokości 800 zł. Gdy polisa jest nieważna od 4 do 14 dni, zapłacimy karę w wysokości 2 tys. zł. Natomiast, gdy całkowicie zapomnimy o OC i jest nieaktualne ponad 14 dni, to kara wynosi aż 4000 zł! Ponadto policja zatrzymuje dowód rejestracyjny, a auto odholowuje na parking, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jak widzicie, warto pamiętać, aby posiadać ważne OC!

Brak dokumentu potwierdzającego ważność polisy, a kary za brak OC 

Podczas zatrzymania policja ma obowiązek sprawdzić ważność polisy OC. Gdy ubezpieczenie mamy wykupione, ale zapomnieliśmy dokumentów od auta zabrać z domu, to kara nie będzie aż tak rygorystyczna. Za brak dokumentu otrzymamy mandat w wysokości 50 zł.